czwartek, 8 listopada 2018

Prelegent: Marek Wyszomirski-Werbart


Urodzony w Warszawie w 1943 roku. Od wczesnych lat związany z życiem artystycznym, przede wszystkim w Krakowie a potem w Warszawie.

Filmowiec, alpinista i archeolog z wykopaliskami w wielu krajach Świata. Wydaje szereg prac naukowych i popularnonaukowych. W nowym kraju studiuje wyrywkowo medycynę nie kończy jednak studiów medycznych pracując jako pielęgniarz a potem jako położny w szpitalu.

Od 1981 bardzo bliska przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim, który swoją bazę emigracyjną zakłada w Lund, mieszkając i tworząc u niego w domu. W tym okresie jest ściśle związany z „Independent Polisch Agency” i wspomaganiem działania Solidarności w Polsce.

Ściśle związany z życiem artystycznym i intelektualnym. Występuje w latach 80-90tych jako solista w kabarecie prowadzonym przez Wowę Greczanika a obecnie występuje w grupie muzycznej Janusza Tencera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz